SYSTEM EPIDIAN® DECO

Dodaj recenzję:
  • Producent: ORGANIKA-SARZYNA

OPIS:
Epoksydowa kompozycja EPIDIAN®DECO przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych takich jak:
- odlewanie transparentnych przedmiotów,
- zalewanie przedmiotów w transparentnej żywicy,
- wykonywanie dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
- zalewanie „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
- wylewanie powierzchni blatów drewnianych

WŁAŚCIWOŚCI:
 Transparentność
 Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
 Wysoka estetyka powierzchni
 Możliwość barwienia
 Odporność mechaniczna
 Odporność chemiczna
 Wodoszczelność
 Łatwość w utrzymaniu czystości
 Nie zawiera nonylofenolu

SKŁADNIKI KOMPOZYCJI DECO:
EPIDIAN®DECO – modyfikowana żywica epoksydowa o niskiej lepkości
UTWARDZACZ DECO – utwardzacz do zalewania powierzchni płaskich o grubości max 0,5 cm.
UTWARDZACZ DECO-K – utwardzacz do zalewania kanionów ,

WARUNKI UTWARDZANIA- APLIKACJI:
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowywania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych mają duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20C (nie niższa niż 18C) i wilgotność względna powietrza max. 60%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża/powierzchni podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni zdecydowanie obniżają walory dekoracyjne powłoki.

Równie istotnym i decydującym o efekcie końcowym jest proces przygotowywania kompozycji żywicznej – odważanie i mieszanie składników. Ważnym jest, aby przestrzegać podanych proporcji wagowych poszczególnych składników.
Proces mieszania prowadzić dwuetapowo, tj: po dodaniu składnika B do składnika A mieszać mieszadłem wolnoobrotowym (max 400 obr/min.) przez około 3 minuty. Następnie przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie mieszać ok. 3 minuty. Tak przygotowaną kompozycję można aplikować.
KANIONY:
Do wykonywania tak zwanych kanionów należy przygotować kompozycję w następujących proporcjach:
EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
UTWARDZACZ DECO-K -30 cz. wag.
Zużycie: Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO-K przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. Zaleca się wykonywać jednorazowo kaniony o maksymalnych wymiarach 9 cm x 4cm x 100cm (szerokość-wysokość- długość).

PAMIĘTAJ!!! W celu zminimalizowania wydostawania się powietrza z drzewa (gazowania) drewno wcześniej należy zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.
Przed wypełnieniem przestrzeni kanionu należy upewnić się czy grunt się utwardził (nie lepi się), całość wypoziomować i uszczelnić na łączeniach.
Po zalaniu kanionu odpowietrzyć masę stosując strumień gorącego powietrza z opalarki elektrycznej. Odpowietrzanie przeprowadzić tuż po zalaniu kanionu i powtórzyć po około 10 minutach. Proces utwardzania trwa 48 godzin w temp. 20°C.
W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia - czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

POWIERZCHNIE PŁASKIE:
Przygotować kompozycję w następujących proporcjach:
EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
UTWARDZACZ DECO -40 cz. wag.
Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 1 kg. Czas przydatności do użycia – 10 minut.
Zużycie: Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. (jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy 0,5cm).
PAMIĘTAJ!!! W celu uniknięcia wnikania żywicy w materiał oraz niekontrolowanego wydostawania się pęcherzy powietrza z drewna, materiał należy wcześniej zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.
Powierzchnię zalewać po utwardzeniu gruntu. Wylaną powłokę pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20oC. W przypadku, gdy odstęp wykonywania kolejnych warstw będzie większy niż 48 godzin -koniecznie jest zmatowienie, odpylenie i odtłuszczenie warstwy, na którą będzie nakładana kolejna powłoka.W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia - czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.:zmywacz F-1, ACETON, nie dopuszczając do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI POWIERZCHNI DECO:
Pełną wytrzymałość mechaniczną kompozycja epoksydowa uzyskuje po 7 dniach od utwardzenia, natomiast po 14 dniach osiągnięta jest pełna odporność chemiczna. Pierwsze mycie wskazane jest nie wcześniej niż po 14 dniach.
Jak większość materiałów wykonywanych na „wysoki połysk”, tak i w przypadku powierzchni wykonywanych z wykorzystaniem Systemu DECO należy pamiętać o następujących zasadach:
1. Przedmioty przestawiać z miejsca na miejsce – nie przesuwać po powierzchni.
2. Rozsypany cukier, sól itp. usuwać na bieżąco przy pomocy zmiotki.
3. Stosować serwetki/ podstawki pod rozgrzane naczynia/ pojemniki.
4. Do czyszczenia/mycia powierzchni nie stosować środków z wypełniaczami (szorujących).